Kick off meeting

W dniach 10-11 grudnia 2018 roku w Arad (Rumunia) odbyło się pierwsze spotkanie kadry zarządzającej projektu STRATAGAME). Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich firm. Celem spotkania było omówienie działań wszystkich partnerów, uzgodnienie wszystkich zadań i zaangażowania, harmonogramów i oczekiwanych efektów. Partnerzy przedstawili plan zarządzania, plan zapewnienia jakości, plan komunikacji i rozpowszechniania. Partnerzy dyskutowali na temat kluczowych kompetencji w obszarze umiejętności miękkich jako ważnego elementu pierwszego rezultatu intelektualnego, jak również na temat internetowego badania diagnostycznego do oceny umiejętności miękkich u młodych osób.