Prezentacja STRATAGAME w Lokalnym Komitecie ds. Rozwoju Partnerstwa Społecznego na Rzecz Szkoleń Zawodowych w Okręgu Arad

W dniu 17 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Ośrodka Rozwoju Arad zostało zaproszone do uczestnictwa w Lokalnym Komitecie ds. Rozwoju Partnerstwa Społecznego Okreśgu Arad (CLDPS Arad). W trakcie spotkania przedstawiono projekt STRATAGAME. Lokalny Komitet ds. Rozwoju Partnerstwa Społecznego na Rzecz Szkoleń Zawodowych w Okręgu Arad (CLDPS Arad) to struktura doradcza Inspektoratu Szkół w Okręgu Arad (ISJ Arad) w obszarze edukacji, szkoleń technicznych i zawodowych oraz zatrudnienia. Nowy projekt został dobrze przyjęty i Komitet chce być aktywnym partnerem jego wdrożenia. Jest też zainteresowany wykorzystaniem rezultatu projektu.