ONLINE DIAGNOSTIC TEST ASSESSING SOFT SKILLS OF YOUNG PEOPLE

Zdolność adaptacji i przystosowywania się

Umiejętność komunikowania się

Komunikowanie się jest jednym z najbardziej podstawowych aspektów życia społecznego, zarówno w kontekście osobistym jak i zawodowym, a efektywna komunikacja jest bez wątpienia najważniejszą umiejętnością życiową jaką posiadamy. Po co nam komunikacja? Komunikujemy się po to, aby, na przykład:
  • Wysyłać i otrzymywać wiadomości.
  • Dzielić się informacjami i wiadomościami (symbolami).
  • Komentować.
  • Zadawać pytania.
  • Wyrażać pragnienia i potrzeby.
  • Nawiązywać i budować relacje społeczne.
Samo słowo “komunikacja” pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego “upowszechniać/upowszechnianie”. Idąc tym tokiem myślenia celem komunikacji jest wspólne rozumienie i wspólna wiedza. Brzmi to dość prosto, niemniej jednak umiejętność efektywnego komunikowania się jest trudna do opanowania, szczególnie we współczesnym świecie, gdzie istnieją niezliczone środki i platformy komunikacji. W naszym dynamicznym środowisku, coraz bardziej zdominowanym przez sferę cyfrową i technologię, umiejętność komunikowania się jest równie ważna jak w przeszłości, jeśli nie ważniejsza. Sam proces komunikacyjny jest dość złożony i wieloaspektowy. Uproszczony model tego procesu przedstawiony jest poniżej. Proces komunikacyjny obejmuje wiadomość, którą wysyła nadawca, i wiadomość, którą odbiera odbiorca. W przypadku idealnej komunikacji wiadomość odkodowywana przez odbiorcę jest taka sama jak wiadomość, którą koduje nadawca. To jest celem komunikacji i powodem, dla którego poprawa naszej umiejętności komunikowania się jest tak trudna, a jednocześnie ważna.

img

Źródło: cdn.britannica.com/35/93835-036-8A32DC08.gif

Chcesz dowiedzieć się na jakim poziomie jest Twoja umiejętność komunikowania się? Rozwiąż poniższy quiz.