ONLINE DIAGNOSTIC TEST ASSESSING SOFT SKILLS OF YOUNG PEOPLE

Twórcze myślenie

Skłonność do ryzyka (apetyt na ryzyko)

img Źródło: https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/217045-tomar-un-riesgo

Zaufaj, aby odnieść sukces: strach przed porażką to wróg twórczego myślenia. Termin „ryzykować” nawiązuje do zbyt niebezpiecznych sytuacji, w których działa się bez myślenia (w tym przypadku tendencja do ryzykowania to nie tylko zaleta). Ryzykować ozna-cza też odważyć się, być dzielnym. Podkategoria „tendencji do ryzykowania” odnosi się do ludzi, którzy odważnie mierzą się z ryzykiem, tworząc coś rewolucyjnego czy oryginalnego. Osoba o takiej umiejętności ma odwagę podejmowania decyzji w obliczu niepewnej przyszło-ści, działa po ocenie szansy na sukces lub porażkę, uwzględniając ważność swojego projektu i wierząc w niego. Osoba, która ryzykuje to osoba, która ma odwagę wzięcia odpowiedzialności za to, co robi, starając się iść naprzód. Musi próbować coś zmienić, bo wierzy w powodzenie swoich pomy-słów. Jednocześnie nie ma zbyt wielkiej wiary we własne umiejętności (zbytniej pewności siebie). Musi działać po przeprowadzeniu oceny szansy na sukces lub porażkę i musi spróbować od-nieść pełne powodzenie w pracy, najpierw uwzględniając ważność „przedsiębiorstwa”. psycnet.apa.org/record/1959-03029-001 Atkinson, J. W. (1957), Motivational determinants of risk-taking behaviour, Psychological Review, 64, pp. 359-372.