ONLINE DIAGNOSTIC TEST ASSESSING SOFT SKILLS OF YOUNG PEOPLE

Praca zespołowa

Podejmowanie decyzji

img

W psychologii podejmowanie decyzji uważa się za proces kognitywny skutkujący wyborem przekonania lub przebiegu działania spośród różnych alternatyw. Każdy proces podejmowania decyzji skutkuje wyborem końcowym, który może, ale nie musi, prowadzić do działania. Podejmowanie decyzji to proces dokonywania wyborów poprzez identyfikację decyzji, zebranie informacji i ocenę rozwiązań alternatywnych. Dzięki zastosowaniu procesu podejmowania decyzji krok po kroku decyzje te mogą być bardziej przemyślane poprzez organizację istotnych informacji i określenie alternatyw. Siedem kroków procesu podejmowania decyzji youtube.com/watch?v=4rn-UbzDeIY
 • Krok nr 1: Identyfikacja decyzji. Zdajesz sobie sprawę, że musisz podjąć decyzję.
 • Krok nr 2: Zebranie istotnych informacji.
 • Krok nr 3: Identyfikacja alternatyw.
 • Krok nr 4: Porównanie dowodów.
 • Krok nr 5: Wybór spośród alternatyw.
 • Krok nr 6: Podjęcie działania.
 • Krok nr 7: Analiza decyzji i jej konsekwencji.
Aby lepiej podejmować decyzje:
 • Nie odkładaj na później. Proste decyzje są fajne.
 • Ego i emocje odłóż na półkę. Podejmowanie decyzji może być trudne, bo jesteś zbyt zaangażowany osobiście w to, w jakim świetle decyzja Cię postawi.
 • Zapytaj eksperta. Decyzję, którą podejmujesz pewnie już podejmowano w przeszłości.
 • Kwestionuj dane.
 • Planuj najgorszy scenariusz.
 • Zacznij od pożądanego rezultatu. Zacznij od celów zespołu. Sednem podejmowania decyzji jest uzyskanie pewnego rezultatu.
 • Opieraj się na danych i spostrzeżeniach, aby dostrzec schematy.
 • Stosuj analizę SWOT.
 • Przeprowadzaj symulację rezultatów. Jest wiele możliwych efektów.
 • Ufaj instynktowi.