ONLINE DIAGNOSTIC TEST ASSESSING SOFT SKILLS OF YOUNG PEOPLE

Praca zespołowa

Asertywość

Asertywność to cecha, do której regularnie nawiązują szkolenia umiejętności społecznych. Bycie asertywnym oznacza umiejętność stawania w obronie praw swoich lub innych osób w spokojny i pozytywny sposób, bez agresji lub pasywnej akceptacji nieodpowiedniego zachowania. Osoby asertywne są w stanie wyjaśnić, o co im chodzi bez obrażania innych osób i bez obrażania się. Choć każdy czasem działa pasywnie i agresywnie, takie sposoby reakcji często wynikają z braku pewności siebie i dlatego stanowią nieodpowiednie metody interakcji. Asertywność dotyczy umiejętności odpowiedniego wyrażania uczuć, pragnień, chęci i potrzeb, tym samym stanowiąc ważną umiejętność osobistą i interpersonalną. We wszystkich interakcjach z innymi, w domu czy w pracy, z pracodawcami, klientami lub współpracownikami, asertywność może pomóc w wyrażaniu się w sposób klarowny, otwarty i rozsądny, bez podważania czyichkolwiek praw. Asertywność umożliwia działanie w swoim najlepszym interesie, stawanie we własnej obronie bez niepotrzebnego lęku, komfortowe wyrażanie szczerych uczuć oraz wyrażanie praw osobistych bez negowania praw innych osób. youtube.com/watch?v=NzbbdmS0kg8 Zachowanie asertywne uwzględnia:
  • ść w wyrażaniu chęci, myśli i uczuć oraz zachęcanie innych do tego samego.
  • Słuchanie poglądów innych osób i odpowiednie reagowanie, niezależnie od zgodności z własnymi poglądami.
  • Akceptowanie obowiązków i umiejętność delegowania ich innym.
  • Regularne wyrażanie uznania wobec innych za to, co zrobili lub robią.
  • Umiejętność przyznania się do błędu i przeproszenia.
  • Samokontrola.
  • Zachowywanie się w sposób wyrażający równość wszystkich osób.