ONLINE DIAGNOSTIC TEST ASSESSING SOFT SKILLS OF YOUNG PEOPLE

Komunikacja

Kolory w komunikacji

img

Źródło: www.pixabay.com Kolory w komunikacji grają znaczącą role zarówno w przekazywaniu wiadomości, jak i w wywoływaniu emocji u rozmówcy. Ważnym jest, aby wziąć pod uwagę pochodzenie, tradycję i kulturę uczestników dyskusji/spotkania. Również w prezentacjach graficznych należy zwracać uwagę na to, co chcesz podkreślić w swojej prezentacji i wiadomość, którą chcesz przekazać.