Drugie spotkanie kadry zarządzającej na Sycylii

W maju 2019 roku nasi partnerzy z MEDORO zorganizowali drugie spotkanie kadry zarządzające w Katanii, na Sycylii. Podczas spotkania skupiliśmy się na ewaluacji informacji zwrotnych z naszego pierwszego badania rezultatów intelektualnych, internetowego badania diagnostycznego do oceny umiejętności miękkich u młodych osób.

Przedstawiono też inne ważne efekty projektu: sprawozdanie techniczne i finansowe po sześciu miesiącach od wdrożenia projektu, sprawozdanie dotyczące jakości, nowy plan rozpowszechniania i komunikacji oraz jeden z najważniejszych kroków – projekt drugiego rezultatu intelektualnego: interaktywnej gry internetowej służącej do rozwoju najważniejszych umiejętności miękkich u ludzi młodych.

Podczas drugiego dnia spotkania gość specjalny, partner MEDORO, Istituto „S. Cannizzaro”, przeprowadził prezentację na temat zaangażowania w projekt STRATAGAME i jego efektów po przeprowadzeniu badania diagnostycznego.

Kolejne spotkanie odbędzie się w listopadzie w Polsce. Do tego czasu czeka nas mnóstwo pracy!