ONLINE DIAGNOSTIC TEST ASSESSING SOFT SKILLS OF YOUNG PEOPLE

Rezolvarea problemelor

Medierea

Medierea este o metodă alternativă de rezolvare a conflictelor, al cărei scop este de a ajunge la o soluționare integrală a unui conflict între părți (pot exista două sau mai multe persoane), evitând astfel instanța judecătorească. Principiile directoare care ghidează și pun în aplicare medierea sunt confidențialitatea, voluntariatul, oralitatea între părți și comunicarea deplină între ele, imparțialitatea mediatorului și neutralitatea acestuia față de chestiunea pusă la îndoială. Se bazează pe democrație, pacificarea socială, dialogul individual și social, respectul și consensul pentru coexistență. Aceasta constă în intervenția unui terț într-un conflict, mediatorul, pentru a facilita apropierea părților adverse și pentru a promova un proces de negociere care să permită obținerea unui acord consensual acceptat de părți care să pună capăt conflictului .

img Sursa: www.pixabay.com