Açılış toplantısı

10 – 11 Aralık 2018’de Arad’da (Romanya) STRATAGAME projesinin ilk Yönetim Toplantısı yapıldı. Toplantıya tüm şirketlerin temsilcileri katılmıştır. Amaç, tüm ortakların faaliyetlerini tartışmak, tüm görevler ve katılımlar, zaman çizelgeleri ve beklenen sonuçlar üzerinde hemfikir olmaktı. Ortaklar, Yönetim Planı, Kalite Güvence Planı, İletişim ve Yaygınlaştırma Planını sundu. Ortaklar, ilk entelektüel çıktının önemli bir parçası olarak, gençlerin yumuşak becerilerini değerlendiren çevrimiçi bir tanı sınavı olan yumuşak becerilerin temel yeterliliklerini tartıştılar.