ONLINE DIAGNOSTIC TEST ASSESSING SOFT SKILLS OF YOUNG PEOPLE

Yaratıcı düşünce

Fikir bağlantıları oluşturabilme

img Kaynak: https://www.clearrisk.com/risk-management-blog/supply-chain-risk-management

Yeni ve orijinal bir fikir oluşturmak için başkalarının farklı fikirlerinin nasıl ilişkilendirileceğini / birleştirileceğini bilmek faydalıdır. Bu yetenek, yeni fikirleri, bilgiyi var olan çerçevelere entegre etmek, yeni kavramları önceden var olanlarla ilişkilendirmek ve birçok ayrık ve farklı gözlem arasında bağlantı kurmak için kullanılabilir. Bu yetenek, iyi bir farkındalık ve kararları daha etkin bir şekilde yapmayı, olası seçenekleri değerlendirmeyi, yapılan seçimlerin sonuçlarını ve sorumluluğunu ölçmeyi ve üstlenmeyi içerir. Bu beceri, müzakere etme, arabuluculuk yapma becerisini ifade eder: Bireye ve bütün olarak stratejik yetenek, elde edilecek hedeflere uygun sürekli çözümler bulmadır. Kaynak: : web.stanford.edu/dept/SUL/library/extra4/sloan/mousesite/Secondary/Whorfframe1.html From J.B. Carroll, ed., Language, Thought and Reality. Selected Writings of Benjamin Whorf, Cambridge, Mass; MIT Press, 1956, pp. 35-39.