ONLINE DIAGNOSTIC TEST ASSESSING SOFT SKILLS OF YOUNG PEOPLE

İletişim

İletişimde Renkler

img Kaynak: www.pixabay.com

İletişimdeki renkler hem aktardığı mesajda hem de duyguda muhatapa neden olan duyguda önemli bir rol oynamaktadır. Tartışma / toplantıdaki katılımcıları, menşe ülkeleri, gelenekleri ve kültürlerini daima göz önünde bulundurun. Ayrıca, bir grafik giderinde, sunumumuzla, iletmek istediğimiz mesajı, vurgulamak istediklerimizi dikkate alacağız.